Cap a romandre

DIVENDRES 5 DE MAIG 2017

Cap a romandre

Per anar cap a romandre,

es camí és molt polit,

el passam tots es dissabtes

per poder veure es amics.

Prosperam, tenim caseta,

barca nova, ja fa un any,

i per fer sa caldareta,

peixet de roca i quatre crancs.

Caseta, barca, sa dona

i es amics en es contorn,

una guiterra que sona,

són el més polit del món.

Caseta, barca, sa dona

i agafar un mig serol,

amb cançons de matinada,

contemplant com neix es sol.

De regrés cap a ca nostra,

es diumenge a sa nit,

es camí de retornada,

ja mos sembla un poc més trist.

Hem menjat i hem fet sa festa,

hem cantat fins a esclatar,

quan acaba sa setmana,

tornam de vega, deixam la mar.

Caseta, barca, sa dona

i es amics en es contorn,

una guiterra que sona,

són el més polit del món.

Caseta, barca, sa dona

i agafar un mig serol,

amb cançons de matinada,

contemplant com neix es sol.