L'assemblea musical dels divendres

musica_y_placer.jpg

Les bananes

DIVENDRES 2 DE JUNY 2017

Les bananes

 

Són les bananes, -nanes, -nanes
grogues com el sol.
No tenen grana, grana, grana
ni tampoc pinyol.
Jo n’endrapava, -va
sense parar
Perquè són toves
i molt fàcils de pelar.

 

Si algú exclamava, -mava, -mava:
– Sigues cautelós!
Jo feia cara, cara, cara
de mico filós,
i sense fer-li,-li
mica de cas
menjava plàtans
tot rient per sota el nas.

 

Ara m’enfilo, -filo, -filo
dalt d‘algun fanal
i entortolligo, -lligo, -lligo
el meu extrem caudal.
Menjant bana,-na, -nes
a quatre mans
les peles tiro
al cap de tots el vianants.

 

Són les bananes, -nanes, -nanes
Fruits micoformals
Si en menges massa, massa, massa
Pots tenir un trasbals
Aquell qui avisa, -sa
ja no és traïdor:
Si et tornes mico
no em demanes compassió.

Bones tardes tengui

DIVENDRES 12 DE MAIG 2017

Bones tardes tengui

Bones tardes tengui,
senyora Francisca!
Què és lo que li passa,
que n'està tan trista?

Bones tardes tengui,
senyora Mercè!
Ballarem un xotis
jo i vostè!

Ballarem un xotis remenat
guri‑guri, cara baixa!
Ballarem un xotis remenat,
carabassa m'han donat!

Cap a romandre

DIVENDRES 5 DE MAIG 2017

Cap a romandre

Per anar cap a romandre,

es camí és molt polit,

el passam tots es dissabtes

per poder veure es amics.

Prosperam, tenim caseta,

barca nova, ja fa un any,

i per fer sa caldareta,

peixet de roca i quatre crancs.

Caseta, barca, sa dona

i es amics en es contorn,

una guiterra que sona,

són el més polit del món.

Caseta, barca, sa dona

i agafar un mig serol,

amb cançons de matinada,

contemplant com neix es sol.

De regrés cap a ca nostra,

es diumenge a sa nit,

es camí de retornada,

ja mos sembla un poc més trist.

Hem menjat i hem fet sa festa,

hem cantat fins a esclatar,

quan acaba sa setmana,

tornam de vega, deixam la mar.

Caseta, barca, sa dona

i es amics en es contorn,

una guiterra que sona,

són el més polit del món.

Caseta, barca, sa dona

i agafar un mig serol,

amb cançons de matinada,

contemplant com neix es sol.

Ciutat de Parella

DIVENDRES 28 D'ABRIL 2017

Ciutat de Parella

 

Diuen que hi ha una ciutat, misteriosa ciutat, vora Ciutadella
Diuen que enmig de la mar, enfonsada està sa ciutat de Parella
Diuen que fades i bruixes la van encantar fa molts anys endarrera
Diuen que es desencantarà si un dia se troben set Joans i set Joanes
A sa vorera de la mar si un dia se troben set Joans i set Joanes.

Ciutat de Parella, ciutat encantada
Ciutat enfonsada enmig de la mar
Ets part de Menorca, ets part d’aquesta illa
Jo un dia voldria es teu gran misteri poder desvetllar (bis).